Ratowanie zabytków materialnych przełomu lat 80.

Zarówno Fundator, jak i Fundacja angażują się w ratowanie bezcennych artefaktów związanych z najnowszą historią Polski.

Brama Stoczni Gdańskiej podczas strajków 80.

W 1992 r. fundator przekazał na rzecz Ośrodka „Karta” zbiór młodzieżowej prasy podziemnej gromadzony w stanie wojennym.  W 2008 r., jako wiceprezes Stowarzyszenia FMW, zorganizował zbiórkę podziemnych wydawnictw młodzieżowych, które jako „Archiwum FMW” zdeponowane zostały w ”Karcie”. W 2016 r., wspólnie z Fundacją Sztuka Stosowana, przekazaliśmy Muzeum Historii Polski oryginalną bramę Stoczni Gdańskiej z zachowanymi napisami ze Strajków 1980-88 oraz stół z Sali BHP, na którym podpisano Porozumienia Sierpnia ‘80. Zabezpieczona została też kompletna drukarnia sitodrukowa Federacji Młodzieży Walczącej.