II Koncert Niepodległości w Gołdapi

Edycja „Za Naszą i Waszą Wolność… Anno Domini 2022” ukaże historię naszego kraju widzianą przez pryzmat obecnej sytuacji na Ukrainie, ukazując czasy dawnego i obecnego braterstwa Polaków oraz niegdyś Kozaków a współcześnie Ukraińców, pokazując zarówno jasne i jak trudne chwile naszej wspólnej historii.