Kalendarium

2023
22
gru 2023
Canções da Independência da Polônia

Fundacja uruchomiła Canções da Independência da Polônia, czyli portugalskojęzyczną wersję portalu Śpiewnik Niepodległości dedykowaną Polonii w Brazylii. Realizacja projektu „Specjalna odsłona portalu polskiej pieśni patriotycznej Śpiewnik Niepodległości dla Polonii w Brazylii” była możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023”.

11
lis 2023
XV Koncert Niepodległości „TRIUMPH. Rzecz o wojnach z Moskwą”

Bezpośrednią inspiracją projektu, jest przypadająca w tym roku 160 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego oraz trwająca od ponad roku wojna na Ukrainie.

20
wrz 2023
Pieśni Powstań Śląskich w Śpiewniku Niepodległości dzięki wsparciu Fundacji LOTTO

Dzięki darowiźnie otrzymanej od Fundacji LOTTO Fundacja Dziedzictwa Rzeczypospolitej opublikowała nowe pieśni patriotyczne na portalu www.spiewnikniepodleglosci.pl. Tym razem przygotowane zostały patriotyczne pieśni śląskie.

01
wrz 2023
VIII Koncert Niepodległości w Gdańsku

Ósma edycja koncertu poświęcona była kobietom, które walczyły o niepodległość Rzeczypospolitej, ale były też ostoją polskości i patriotyzmu polskiej rodziny.

15
sie 2023
Koncert Niepodległości w Kruszynianach, spektakl organizowany przez Tatarów Polskich

W ramach V jubileuszowej edycji spektaklu muzycznego organizowanego przez Tatarów Polskich zaprezentowana została wyjątkowa edycja Koncertu Niepodległości pt. „Niepokorne”.

31
lip 2023
IX Projekt Arboretum „Ostród”

Na repertuar tegorocznej edycji Projektu Arboretum złożą się współczesne, multi-instrumentalne aranżacje pieśni tradycyjnych oraz autorskie kompozycje współczesne. Będzie to swoista podróż przez zaginiony świat zaginiony świat pieśni dawnej ziemi Ostródzkiej.

30
lip 2023
IV edycja Hybryda Kultur Festiwal

W programie tegorocznej, czwartej edycji wydarzenia wystąpią: Ola Turkiewicz, Anna Suda (An On Bast) oraz Paterycja Betley ze słowno-muzyczną opowieścią inspirowaną zachowanymi w pieśni i przekazie ludowym reliktami dawnych legend, zwyczajów, zielarstwa i medycyny ludowej pt.: „Szeptucha” oraz zespół Sutari.

05
maj 2023
Śpiewnik Niepodległości – portugalskojęzyczna wersja dla Polonii w Brazylii

Fundacja rozpoczęła realizację projektu „Specjalna odsłona portalu polskiej pieśni patriotycznej „Śpiewnik Niepodległości” dla Polonii w Brazylii”, czyli portugalskojęzycznej wersji portalu Canções da Independência da Polônia. Projekt finansowany jest ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023”.

2022
15
gru 2022
Epopejusz | Składnica Audiobooków Fundacji Dziedzictwa Rzeczypospolitej

Epopejusz to projekt ogólnodostępnych audiobooków internetowych. Jego misją jest upowszechnianie zapomnianych dzieł polskiej literatury pięknej, kronikarskiej i pamiętnikarskiej. Projekt zainaugurował 15 grudnia 2022 premierą pamiętnika Marii Dunin-Kozickiej „Burza od wschodu – wspomnienia z Kijowszczyzny 1918-1920”.

14
gru 2022
Polish Independence Songbook

Dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w grudniu 2022 uruchomiona została anglojęzyczna wersja portalu Śpiewnik Niepodległości. Użytkownicy portalu www.polishindependencesongbook.com mogą poznawać kontekst historyczny i literacki utworów, korzystać z przekładów, nut i akordów, podkładów muzycznych oraz nagrań.

27
lis 2022
Koncert Niepodległości w Zamościu

Bezpośrednią inspiracją specjalnej edycji koncertu w Zamościu jest 80. rocznica wysiedleń mieszkańców Zamojszczyzny rozpoczętych przez Niemców w nocy z 27 na 28 listopada 1942 roku. Narracja ukaże historię Zamojszczyzny podczas wojny polsko-bolszewickiej oraz okupacji niemieckiej.

18
lis 2022
Koncert Niepodległości „Silesia”

Specjalna, śląska edycja wydarzenia dedykowana szeroko rozumianej Ziemi Śląskiej. Bezpośrednią inspiracją koncertu jest 100 rocznica utworzenia Województwa Śląskiego w ramach II Rzeczypospolitej oraz 41 rocznica masakry górników dokonana przez komunistów w KWK „Manifest Lipcowy” i KWK „Wujek” podczas stanu wojennego.

11
lis 2022
XIV Koncert Niepodległości „Contra Targovicam”

Inspiracją koncertu jest 230 rocznica polsko-rosyjskiej wojny w obronie Konstytucji 3-maja. Jej wybuch nastąpił w 1792 roku w następstwie Konfederacji Targowickiej, będącej po dziś dzień symbolem zdrady narodowej. Narracja ukaże zapomnianych bohaterów stawiających opór zdradzie na przestrzeni wieków aż po czasy PRL-u.

01
wrz 2022
VII Koncert Niepodległości w Gdańsku

Koncert Niepodległości w Gdańsku, edycja „Leśni” zaprezentuje historię Polski widzianą poprzez pryzmat wojen podjazdowych, zmagań konfederackich i walk partyzanckich począwszy od 1109 roku aż po lata 80. ubiegłego wieku. W programie znajdą się jedne z najlepszych utworów z dorobku Koncertu Niepodległości.

15
sie 2022
IV Koncert Niepodległości w Kruszynianach

Narracja Koncertu ukaże historię Rzeczypospolitej widzianą między innymi przez pryzmat obecnej sytuacji na Ukrainie i w Europie. Nawiąże ona do dawnego i obecnego braterstwa narodów I i II Rzeczypospolitej: Polaków i Kozaków, Litwinów i Tatarów, a współcześnie Polaków i Ukraińców.

01
sie 2022
II Koncert Niepodległości w Gołdapi

Edycja „Za Naszą i Waszą Wolność… Anno Domini 2022” ukaże historię naszego kraju widzianą przez pryzmat obecnej sytuacji na Ukrainie, ukazując czasy dawnego i obecnego braterstwa Polaków oraz niegdyś Kozaków a współcześnie Ukraińców, pokazując zarówno jasne i jak trudne chwile naszej wspólnej historii.

31
lip 2022
VIII Projekt Arboretum „Gołdapś”

Na repertuar tegorocznej edycji Projektu Arboretum złożą się współczesne, multi-instrumentalne aranżacje pieśni tradycyjnych oraz autorskie kompozycje współczesne. Będzie to swoista podróż przez zaginiony świat pieśni dawnych Mazur i pradawnej Jaćwieży.

30
lip 2022
III edycja Hybryda Kultur Festiwal

W trzeciej edycji wydarzenia zobaczymy na scenie Olę Turkiewicz z projektem „Autochtonka” oraz zespoły T/Aboret, Dziczka i Dikanda. Hybryda Kultur otworzy 3-dniowy cykl wydarzeń poprzedzając VIII Projekt Arboretum „Gołdapś” połączony z warsztatami tańca tradycyjnego i Potańcówką Ludową (31 lipca 2022 g.16:00 – 21:00oraz Koncert Niepodległości „Za Naszą i Waszą Wolność” (1 sierpnia 2022 g.18:00)

2021
26
gru 2021
Panegiria: Triumph Satyrów Leśnych

Inspiracją spektaklu baletowo-muzycznego „Triumph Satyrów Leśnych” jest panegiryk Bartosza Paprockiego z 1582 roku. To z pewnością unikalna, premierowa edycja widowiska on-line, która otwiera cykliczny projekt „Panegiria”. Inspiracją spektaklu są dzieła polskiego piśmiennictwa panegirycznego, pisanego na chwałę wybitnych polskich królów, hetmanów i dowódców.

11
lis 2021
XIII Koncert Niepodległości „Bóg Honor Ojczyzna”

Koncert dedykowany jest polskiemu duchowieństwu. Inspiracją tytułu „Bóg Honor Ojczyzna” jest dewiza wprowadzona na sztandary wojska Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie dekretem Prezydenta Władysława Raczkiewicza w 1943, a od 1993 ponownie zawarta na sztandarach Wojska Polskiego. Narracja koncertu osadzona jest w ponad 1050-letniej historii Polski.

17
wrz 2021
IV Koncert Niepodległości na pl. Marszałka J. Piłsudskiego

Koncert ukazał historię Polski widzianą poprzez pryzmat wojen podjazdowych, zmagań konfederackich i walk partyzanckich. Narracja rozpoczęła się opisem walk „szarpanych” toczonych przez wojów Krzywoustego w 1109, a zakończyła opowieścią o latach 80. i losach ostatniego partyzanta RP, Lecha Zondka. Retransmisja online koncertu odbędzie się 27 listopada 2021.

01
wrz 2021
VI Koncert Niepodległości „Westerplatte”

Koncert został zrealizowany w historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej, miejscu które na stałe wpisało się w historię Polski. Niemal równo 41 lat temu, 31 sierpnia 1980 roku, podpisane zostały tutaj porozumienia sierpniowe, które otworzyły nowy etap polskiej drogi do wolności. Retransmisja internetowa wydarzenia dobyła się 24 października 2021.

15
sie 2021
Spektakl muzyczny „1981” organizowany przez Tatarów Polskich

Inspiracją edycji specjalnej Koncertu Niepodległości pt. „1981” organizowanej przez Tatarów Polskich w Kruszynianach, stała się 40. rocznica okresu tzw. Karnawału Solidarności, brutalnie przerwanego wprowadzeniem Stanu Wojennego 13 grudnia 1981. Tematem prozatorskiej narracji obok są nieznane losy anonimowych i zapomnianych bohaterów tamtych lat.

01
sie 2021
VII Projekt Arboretum „Powrót”

Na repertuar premierowej edycji Projektu Arboretum w Gołdapi zatytułowanej „Powrót”, złożą się współczesne aranżacje pieśni tradycyjnych Mazur i Warmii. Zaprezentowane zostaną także kompozycje współczesne inspirowane kulturą Jaćwingów, pradawnych mieszkańców Polski północno-wschodniej. Niezwykłej muzyce hybrydowej towarzyszyć będzie opowieść o prostym ludzkim życiu sprzed wieków.

31
lip 2021
Koncert Niepodległości w Gołdapi

Mazurska premiera Koncertu Niepodległości. Koncert dedykowany będzie m.in. pamięci lokalnych Bohaterów – Żołnierzy Niezłomnych, mieszkańców wsi Rudzie koło Gołdapi, którzy 6 kwietnia 1952 roku, służąc w szeregach AK-WIN oddali swoje życie w walce z oddziałem Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w swojej wsi.

2020
29
gru 2020
Śpiewnik Niepodległości: nowe funkcje i utwory

Wraz z końcem 2020 r. zakończony został kolejny etap rozbudowy technologicznej portalu Śpiewnik Niepodległości. Serwis zyskał nowe funkcjonalności m.in. playlisty, moduły rekomendacji i polecane treści oraz udostępnianie treści w social media. Opracowaliśmy i opublikowaliśmy także nowe utwory wraz z materiałami dydaktycznymi.

11
lis 2020
XII Koncert Niepodległości „Dominium Maris”

XII Koncert Niepodległości „Dominium Maris” miał wyjątkowy charakter. Jego narracja ukazała morski i rzeczny aspekt historii Polski widzianej na przestrzeni 1053 lat. Na repertuar złożyło się kilkanaście hybrydowych aranżacji utworów związanych z tematem narracji, włącznie z Mazurkiem Dąbrowskiego, którego morski aspekt także został przybliżony publiczności.

30
paź 2020
Gaspard_03 – Audiobook fantasy w formule wideo

„Gaspard_03” to barwna i wciągająca opowieść, rozgrywającą się w starożytnym Egipcie, pradawnej Jaćwieży i średniowiecznym Podlasiu, łącznie na przestrzeni 4000 lat. Wszędzie tam, dawniej i dziś, toczona jest walka z Czarną Energią, niewidzialnym złem pochłaniającym ludzkość i świat, w którym przenikają się czasy i przestrzeń.

17
wrz 2020
III Koncert Niepodległości na pl. Marszałka J. Piłsudskiego

III Koncert Niepodległości na pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego, edycja Niepokorne, w całości poświęcony był czynowi niepodległościowemu kobiet, w tym kobiet walczących w Polskim Podziemiu Niepodległościowym. Koncert zrealizowany został w roku 100. Rocznicy Bitwy Warszawskiej, 81. rocznicy sowieckiej agresji na Polskę i 80. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej.

01
wrz 2020
V Koncert Niepodległości „Westerplatte”

V Koncert Niepodległości „Westerplatte” będzie miał wyjątkowy charakter. Narracja jubileuszowej edycji „Westerplatte” ukaże morski i rzeczny aspekt historii Polski widzianej na przestrzeni 1053 lat. Narrację koncertu rozpocznie wspomnienie wygranej przez Mieszka I bitwy z saskim grafem Wichmanem, która w 967 roku, po raz pierwszy, zapewniła Polsce dostęp do morza.

12
sie 2020
Koncert Niepodległości „Poland” na ORP Błyskawica

Tematem koncertu była służba Polaków pod obcymi sztandarami oraz ich walka „Za Naszą i Waszą Wolność”. Osobnym wątkiem narracji były dzieje polskiego niszczyciela ORP Błyskawica, na którego pokładzie odbył się koncert. Ten legendarny kontrtorpedowiec II Rzeczypospolitej i weteran II wojny światowej jest dzisiaj najstarszym zachowanym okrętem tej klasy na świecie.

2019
29
gru 2019
Nowa odsłona Śpiewnika Niepodległości

Wraz z końcem 2019 r. udostępniliśmy na portalu Śpiewnik Niepodległości nowe funkcjonalności m.in. kreator śpiewnika. Jest to narzędzie, które umożliwia stworzenie własnego Śpiewnika Niepodległości do druku oraz na czytniki e-book. Do każdego z utworów dołączany jest pakiet edukacyjny. Opracowaliśmy i opublikowaliśmy także nowe utwory wraz z materiałami dydaktycznymi.

11
lis 2019
XI Koncert Niepodległości „Leśni”, Muzeum Powstania Warszawskiego

Koncert ukazał historię Polski widzianą poprzez pryzmat wojen podjazdowych, zmagań konfederackich i walk partyzanckich. Opowiedzieliśmy o walkach „szarpanych” toczonych przez wojów Krzywoustego z najeźdźcami z Czech i Niemiec w 1109, Potopie Szwedzkim, konfederacjach, kolejnych Powstaniach Narodowych aż do czasów 1944-1956. 11 listopada 2019, Warszawa

23
wrz 2019
Koncert Niepodległości „Za Naszą i Waszą Wolność” w Lipawie

Dedykowana Polakom mieszkającym poza granicami kraju oraz Polonii, specjalna edycja, zrealizowana w 225 rocznicę Powstania Kurlandzkiego, które w ramach Insurekcji Kościuszkowskiej wybuchło w Lipawie w 1794 r. Koncert ukazał dzieje Polaków walczących o wolność innych narodów ze szczególnym uwzględnieniem wspólnoty narodów Polski i Łotwy. 23 września 2019, Lipawa, Łotwa

21
wrz 2019
Koncert Niepodległości „Za Naszą i Waszą Wolność” w Rydze

Edycja dedykowana Polakom mieszkającym poza granicami kraju oraz Polonii. Koncert zaprezentował dzieje Polaków walczących o wolność innych narodów ze szczególnym uwzględnieniem wspólnoty narodów Polski i Łotwy od czasu przyłączenia Inflant do Polski aż po rolę Polski w odzyskiwaniu przez Łotwę niepodległości po 1989 r. 21 września 2019. Wielka Gildia, Ryga, Łotwa

20
wrz 2019
Koncert Niepodległości „Poland” w Bazie NATO w Ādaži

Specjalna anglojęzyczna edycja Polish Independence Concert powstała we współpracy z Polskim Kontyngentem Wojskowym na Łotwie oraz z Ambasadą RP w Rydze. Zespół Koncertu wystąpił przed żołnierzami z dziewięciu krajów, którym ukazana został historia Polaków walczących o wolność innych narodów. 20 września 2019. NATO Military Base in Adaži, Łotwa.

17
wrz 2019
II Koncert Niepodległości na pl. Marszałka Piłsudskiego

Koncert realizowany w 80. rocznicę napaści Rosji sowieckiej na Polskę. Punktem wyjścia narracji były wydarzenia sprzed 80 lat: wybuch II wojny światowej, atak Niemców oraz Sowietów na II Rzeczpospolitą. Na repertuar złożyły się autorskie hybrydowe aranżacje pieśni oraz współczesne kompozycje uzupełnione historyczną narracją. 17 września 2019, pl. Józefa Piłsudskiego, Warszawa

01
wrz 2019
IV Koncert Niepodległości „Westerplatte”

Koncert realizowany w 80. rocznicę napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę. Punktem wyjścia narracji były wydarzenia sprzed 80 lat: wybuch II wojny światowej, atak Niemców oraz Sowietów na II Rzeczpospolitą uzupełniona opowieścią o wykrwawianiu narodu i exodusie polskiego żołnierza oraz jego walce pod obcymi sztandarami o wolność innych narodów. 1 września 2019, Westerplatte

15
sie 2019
Występ zespołu Koncertu Niepodległości w Kruszynianach

W dniu Święta Wojska Polskiego zespół Koncertu Niepodległości wystąpił w spektaklu „Pod obcym sztandarem” realizowanym przez Polskich Tatarów w Kruszynianach. Na repertuar złożyły się m.in. hybrydowe aranżacje utworów historycznych, ukazujące polski czyn zbrojny i los „żołnierza tułacza”. Więcej informacji o wydarzeniu https://centrumkruszyniany.pl/aktualnosc/spektakl-pod-obcym-sztandarem/

14
lip 2019
VI Projekt Arboretum „Ządźbork” (2019)

Spektakl był swoistą podróż przez zaginiony świat pieśni okolic Ządźborka, czyli dzisiejszego miasta Mrągowa. Pochodzące z okolicznych wiosek ludowe nuty, wkomponowane zostały w hybrydowe aranżacje sięgające po współczesne środki wyrazu. Muzyce towarzyszyły opowieści ukazujące życie codzienne i zwyczaje mieszkańców dawnych Mazur. 14 lipca 2019, Mrągowo

13
lip 2019
II Hybryda Kultur Festiwal (Hybrid of Cultures Festival)

Druga edycja festiwalu, którego celem jest prezentowanie dokonań artystów inspirujących się kulturą tradycyjną (ludową), którą konfrontują z nurtami muzyki współczesnej, wykorzystując zarówno nowoczesną, jak i tradycyjną instrumentalistykę. W tegorocznej edycji festiwalu udział wzięły zespoły „Dzikie Jabłka”, „Kapela Maliszów” oraz Karolina Cicha & Spółka. 13 lipca 2019, Mrągowo

2018
31
gru 2018
Śpiewnik Niepodległości 2 etap rozwoju

W ramach drugiego etapu rozwoju projektu wykonana została, dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych wersja portalu, zgodnie ze standardem WCAG 2.0 na poziomie zgodności AA. Druga faza objęła także wykorzystanie interfejsu API. Na stronie umieszczona została otwarta dokumentacja API Śpiewnika Niepodległości wyjaśniająca sposób dostępu do danych w portalu.

30
gru 2018
Projekt Arboretum w Australii – PolArt Festival

Premiera Projektu Arboretum za oceanem w Australii w ramach PolArt Festival 2018. Na repertuar koncertu składają się współczesne, multi-instrumentalne aranżacje pieśni tradycyjnych oraz autorskie kompozycje współczesne. Muzyce towarzyszyć będą opowieści ukazujące życie codzienne mieszkańców dawnej wsi. Zapraszamy 28 grudnia 2018 r. do Brisbane w Australii.

28
gru 2018
Koncert Niepodległości „Poland”, Australia 2018
Koncert Niepodległości „Poland” w Australii

Specjalna edycja Koncertu Niepodległości ukazującą walkę Polaków za wolność innych narodów w ramach PolArt Festival. Opowiemy o polsko-australijskim braterstwie broni podczas walk o Tobruk, udziale Australijczyków w zrzutach dla Warszawy 1944, Australijczyku Walter Smitha, Lech Zondku oraz australijskich losach Jacka Kaczmarskiego. Zapraszamy 28 grudnia 2018 do Brisbane w Australii.

20
lis 2018
Koncert Niepodległości „Za Naszą i Waszą Wolność” na Łotwie

Dedykowana Polakom mieszkającym poza granicami kraju oraz Polonii edycja Koncertu Niepodległości opowiadająca dzieje Polaków walczących o wolność innych narodów ze szczególnym uwzględnieniem wspólnoty narodów od czasu przyłączenia Inflant do Polski, aż po wspólne walki z bolszewikami o Dyneburg i Łatgalię w 1920 roku. Koncert odbędzie się 20 listopada w Dyneburgu.

16
lis 2018
Koncert Niepodległości „Za Naszą i Waszą Wolność” na Litwie

Dedykowana Polakom mieszkającym poza granicami kraju oraz Polonii edycja Koncertu Niepodległości opowiadająca dzieje Polaków walczących o wolność innych narodów ze szczególnym uwzględnieniem wspólnoty Polaków i Litwinów od czasów Unii w Krewie aż po braterstwo broni podczas Powstania Listopadowego i Styczniowego. Koncert odbędzie się 16 listopada w Wilnie.

11
lis 2018
Koncert Niepodległości Punkty zwrotne
X Koncert Niepodległości „Punkty zwrotne”

Realizowany w 100 rocznicę odzyskania Niepodległości X Koncert Niepodległości będzie podsumowaniem 10 lat pracy nad projektem. Narracją koncertu ukażemy 100 najważniejszych wydarzeń w dziejach Rzeczypospolitej. Przytoczymy także te chwile z historii Polski, które przez 1000 lat budowały wielkość Państwa i Narodu. 11 listopada 2018, Muzeum Powstania Warszawskiego.

05
paź 2018
Koncert Niepodległości Tarnów 2018
Koncert Niepodległości „Poland” w Tarnowie

Edycja specjalna programu „Poland” w Tarnowie dedykowana została czterem wielkim Polakom związanym z tym miastem, którymi byli: Józef Bem, Ignacy Paderewski, Ignacy Mościcki i Eugeniusz Kwiatkowski. Tematem narracji koncertu była służba Polaków pod obcymi sztandarami i ich walka o wolność innych narodów. Koncert odbył się 5 października 2018.

17
wrz 2018
Koncert Niepodległości „Młode Wilki” na pl. Piłsudskiego

Inspiracją koncertu „Młode Wilki” są słowa „Obławy” autorstwa Jacka Kaczmarskiego. Realizowana, w 79 rocznicę sowieckiej agresji na Polskę, specjalna edycja Koncert Niepodległości, dedykowana jest młodzieży polskich kresów, która czynnie stawiła opór Armii Czerwonej we wrześniu 1939 roku. Zapraszamy 17 września 2018 na Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego, Warszawa.

09
wrz 2018
Koncert Niepodległości „Poland” – edycja specjalna

Tematem koncertu będzie walka Polaków pod obcymi sztandarami, zarówno o niepodległość Polski jak i innych narodów. Specjalna, warszawska edycja Koncertu Niepodległości „Poland” została zadedykowana patronowi dzielnicy Warszawa – Bemowo, generałowi Józefowi Bemowi. Wydarzenie odbędzie się w amfiteatrze w Parku Górczewska w dniu 9 września 2018.

31
sie 2018
III Koncert Niepodległości „Westerplatte”

W koncercie oddamy hołd trzem wyjątkowym osobom: Erwinie Barzychowskiej, Danucie Siedzikównie „Ince” i Annie Walentynowicz, których życie mniej lub bardziej tragicznie związane jest z Gdańskiem. Koncert jest pomorską premierą programu „Niepokorne”, w całości poświęconemu kobietom, które walczyły o niepodległość Rzeczypospolitej.  31 sierpnia 2018, Westerplatte, Gdańsk.

15
sie 2018
Koncert Niepodległości „Za Naszą i Waszą Wolność”

Koncert dedykowany jest cudzoziemcom oraz mniejszościom narodowym i wyznaniowym, walczącym o Rzeczpospolitą. Symbolikę wydarzenia dopełni otoczenie malowniczej tatarskiej wsi, mizaru i zabytkowego meczetu polskich Tatarów, którzy są nierozerwalnie złączeni z historią polskiego oręża, począwszy od bitwy pod Grunwaldem. Zapraszamy 15 sierpnia 2018 do Kruszynian na Podlasie.

04
sie 2018
V Projekt Arboretum „Drewniane gody”

4 sierpnia 2018 roku o godz. 19.00, w Amfiteatrze nad jeziorem Czos w Mrągowie, odbędzie się jubileuszowy, V Projekt Arboretum pt. „Drewniane Gody”. Na repertuar koncertu składają się współczesne, multi-instrumentalne aranżacje pieśni tradycyjnych oraz autorskie kompozycje współczesne. Muzyce towarzyszyć będą opowieści ukazujące życie codzienne mieszkańców dawnej wsi.

03
sie 2018
I Hybryda Kultur Festiwal – premiera wydarzenia

Premiera festiwalu, którego celem jest zachęcenie polskich i zagranicznych artystów do twórczego interpretowania kultury tradycyjnej, ludowej i ukazywania efektów swoich inspiracji na tle współczesnej instrumentalistyki oraz różnorodności obecnych i przyszłych stylów muzycznych. Zapraszamy 3 sierpnia 2018 r. do amfiteatru nad jeziorem Czos w Mrągowie.

17
maj 2018
The International Video Dance Festival of Burgundy

Współpraca przy międzynarodowej premierze spektaklu „Ballet Royal de la Nuit” w ramach The International Video Dance Festival of Burgundy (16-18 maja 2018) na zamku Cericy la Salle w Normandii, Francja. W ramach polskiego udziału w projekcie zaprezentowaliśmy godzinną suitę muzyczną „Orphée” autorstwa Oli Turkiewicz z choreografią i tancerzami z Australii.

06
maj 2018
Koncert Projekt Arboretum „Mazury i Podole”

W dniu 6 maja 2018 r. o godz. 20 we Lwowie (wschodnia pierzeja rynku) na Ukrainie odbędzie się międzynarodowa premiera Projektu Arboretum „Mazury i Podole”, przygotowana specjalnie na XVI International Jazz Festival „Flugery Lwowa”. Podczas koncertu usłyszymy dawne, przeważnie zapomniane pieśni i tańce z okolic Mazur i Podola. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

2017
15
gru 2017
„Śpiewnik Niepodległości”- nowy projekt fundacji

Śpiewnik Niepodległości to specjalistyczny, edukacyjno-muzyczny portal polskich pieśni patriotycznych, który ukazuje kontekst historyczny i literacki utworów, udostępnia innowacyjny pakiet narzędzi multimedialnych, które pozwalają artystom – zarówno profesjonalnym, jak i amatorom, na samodzielne i twórcze korzystanie zasobów.
Wszystkie materiały można pobierać za darmo.

11
lis 2017
IX Koncert Niepodległości „Niepokorne”

W dniu 11 listopada 2017 r. o godz. 20 w Muzeum Powstania Warszawskiego (sala pod Liberatorem) odbędzie się dziewiąta edycja Koncertu Niepodległości pt. „Niepokorne”. W tym roku koncert w całości poświęcony zostanie działalności niepodległościowej kobiet oraz ich roli w walce o wolność Rzeczypospolitej.
Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

01
wrz 2017
II Koncert Niepodległości „Westerplatte”

W dniu 1 września 2017 r. o godz. 19 na plaży przy Westerplatte w Gdańsku odbędzie się drugi plenerowy Koncert Niepodległości „Westerplatte”. Koncert będzie opowieścią dedykowaną trójce młodych obrońców Placówki „Wał” na Westerplatte oraz patriotyzmowi młodzieży na przestrzeni dziewięciu wieków historii Polski.
Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

23
lip 2017
IV Projekt Arboretum „Jaćwież, Warmia i Mazury”

W dniu 23 lipca 2017 r. o godz. 19 w Amfiteatrze nad jeziorem Czos w Mrągowie odbędzie się plenerowy koncert Projekt Arboretum. Koncert dedykowany będzie historii Warmii, Mazur i zach. Suwalszczyzny. Wydarzeniu towarzyszyć będą warsztaty tańca ludowego, Potańcówka Ludowa oraz premiera płyty Projektu Arboretum „Mazurÿ, Warnijoki, Jadźwięgi, Prūsai”. Wstęp wolny.

21
lip 2017
Płyta Projektu Arboretum „Mazurÿ, Warnijoki, Jadźwięgi, Prūsai”

Premiera pierwszej płyty Projektu Arboretum będzie towarzyszyła koncertowi IV Projektu Arboretum „Jaćwież, Warmia i Mazury”. Na płycie znalazło się 18 utworów, wybranych z bogatego repertuaru Projektu Arboretum, na który składają się kompozycje i hybrydowe aranżacje ludowych pieśni tradycyjnych Warmii, Mazur, Kurpiów, Suwalszczyzny i Podola.

03
maj 2017
III Koncert Niepodległości Trzeciego Maja

Celem koncertu jest upamiętnianie wydarzeń związanych z Konstytucją 3 Maja, wpisując je w szerszy kontekst dziejów RP. Jego realizacja odbywa się w przededniu 225 rocznicy wybuchu polsko-rosyjskiej Wojny w Obronie Konstytucji. Na repertuar złożą się nowoczesne aranżacje utworów, które towarzyszyły Polakom w ich drodze do Niepodległości. Wstęp na wydarzenie jest wolny.

2016
11
lis 2016
VIII Koncert Niepodległości „Młode Wilki”

Inspiracją tytułu VIII Koncertu Niepodległości, który odbędzie się, po raz ósmy, 11 listopada 2016 r. w Muzeum Powstania Warszawskiego są słowa piosenki „Obława” Jacka Kaczmarskiego, a tematem przewodnim edycji działalność młodzieży walczącej o Niepodległość ukazane na przestrzeni kilku wieków Rzeczypospolitej. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

11
lis 2016
Płyta „Koncert Niepodległości” | Polish Independence Concert

Pierwsza płyta Projektu Koncert Niepodległości pt. „Koncert Niepodległości | Polish Independence Concert” prezentuje kanony polskiej pieśni patriotycznej, odtworzonej we współczesnych aranżacjach z szacunkiem dla dziedzictwa kulturowego i z zachowaniem polskiej harmonii. Hybrydowe aranżacje oraz ciekawe interpretacje będą atrakcyjne dla szerokiego grona odbiorców.

25
paź 2016
Koncert Niepodległości w Radiu Łódź

Koncert Niepodległości w Radiu Łódź to specjalna edycja wydarzenia odbywającego się w Muzeum Powstania Warszawskiego w dniu 11 listopada od 2009 roku. Koncert studyjny był podsumowaniem 9-ciu lat pracy nad projektem i towarzyszył premierze płyty Koncert Niepodległości pt. „Polish Independence Concert” prezentującej utwory ze zrealizowanych 11 edycji wydarzenia.

16
wrz 2016
Koncert Niepodległości „Poland” (Kanada)

Niezwykły koncert dedykowany Polonii. Muzyczna opowieść o Polakach walczących pod obcymi sztandarami oraz o polsko-kanadyjskim braterstwie broni. Pół krwi Indianin w Armii Krajowej oraz Kanadyjczycy nad powstańczą Warszawą. Początki armii Hallera w polskim obozie wojskowym w Niagara on the Lake. Ewakuacja Kanadyjczyków na pokładzie ORP Ślązak.

01
wrz 2016
I Koncert Niepodległości „Westerplatte”

Zbombardowanie przez Luftwaffe miasteczka Wieluń i bohaterska obrona Westerplatte. Piaśnica – pierwsza zbrodnia ludobójstwa w II wojnie światowej. Wojsko Polskie, Amia Krajowa i Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie. Współczesne kompozycje i aranżacje pieśni towarzyszących polskim żołnierzom na frontach II wojny światowej, w pierwszej pomorskiej edycji Koncertu Niepodległości.

17
lip 2016
III Projekt Arboretum „Warmia i Mazury”

Inspiracją koncertu „Warmia i Mazury” były zapomniane opowieści i zwyczaje ludowe oraz muzyka źródeł, wywodząca się z obszaru Warmii, Mazur zasiedlanych od XVI w. przez osadników z Mazowsza. Repertuar dopełniły kompozycje współczesne inspirowane spuścizną Jaćwingów i Prusów, czyli wczesnośredniowiecznej ludnością północno-wschodniej Polski.

03
maj 2016
II Koncert Niepodległości Trzeciego Maja

Opowieść o sile dziedzictwa Konstytucji 3 maja. Wydarzenia na Placu Zamkowym na chwilę przed wybuchem Powstania Styczniowego oraz w roku 1920. Atak sowieckiego NKWD na manifestację 3 majową w Krakowie w 1946 roku. Zamieszki 3 maja 1982 na warszawskiej Starówce, w Gdańsku i w Krakowie. To wszystko w kolejnej edycji Koncertu Niepodległości Trzeciego Maja.

2015
11
lis 2015
VII Koncert Niepodległości „Rok 1980”

Inspiracją dla koncertu „Rok 1980″ była 35 rocznica wydarzeń lipca i sierpnia 1980, które przyczyniły się do przełomu politycznego i gospodarczego w Europie Środkowo Wschodniej. W repertuarze znalazły się utwory towarzyszące Polakom przez całą dekadę lat 80-tych, zaś tematem prozatorskiej narracji były nieznane losy anonimowych i zapomnianych bohaterów tamtych wydarzeń.

09
sie 2015
II Projekt Arboretum „Kurpie i Mazury”

9 sierpnia 2015 odbyła się druga edycja Projektu Arboretum, pierwszego na świecie koncertu muzyki hybrydowej, zainspirowanego dziedzictwem kulturowym Mazur, Warmii i Kurpiów. Do tegorocznej edycji został zaproszony, znany z popularyzowania utworów kresowych wykonawca pieśni kurpiowskiej Adam Strug oraz Justyna Czerwińska z polsko-ukraińskiego zespołu „Dziczka”.

2014
11
lis 2014
VI Koncert Niepodległości pt. „Poland”

Tematem koncertu będzie walka Polaków pod obcymi sztandarami, zarówno o niepodległość Polski jak i innych narodów. W doborze repertuaru i narracji skupiliśmy się na niezwykłych dziejach naszych rodaków rozsianych po całym świecie i walczących pod obcymi sztandarami, poczynając od czasów wypraw krzyżowych Piastów śląskich a na historii Lecha Zondka kończąc.

10
sie 2014
I Projekt Arboretum „Kurpie i Podole”

W niedzielę 10 sierpnia 2014 roku zainaugurował Projekt Arboretum, koncert muzyki hybrydowej. Jest to autorski projekt polsko-kanadyjskiej wokalistki i kompozytorki Oli Turkiewicz oraz scenarzysty i producenta muzycznego Jacka „Wiejskiego” Górskiego. Wydarzenie zorganizowane zostało na 5-tysięcznej widowni Amfiteatru nad jeziorem Czos w Mrągowie.

2013
11
lis 2013
V Koncert Niepodległości „Jubileuszowy”

W dniu 11 listopada 2013 Koncert Niepodległości po raz piąty zagościł w Muzeum Powstania Warszawskiego. Do jubileuszowego programu wybraliśmy najpiękniejsze naszym zdaniem utwory z dorobku pięciolecia Koncertu, wzbogacone o współczesne aranżacje i kompozycje. Wśród prezentowanych utworów znalazły się zarówno te znane jak i zupełnie zapomniane.

03
maj 2013
I Koncert Niepodległości Trzeciego Maja

W roku 2013, odbyła się premiera Koncertu Niepodległości Trzeciego Maja na Zamku Królewskim w Warszawie. W koncercie postanowiliśmy ukazać m.in. fenomen Polski Jagiellonów, kraju wielu kultur i narodowości, gdzie pokojowo współistniały największe religie świata. Tej radosnej rocznicy poświęcona została współczesna aranżacja mało znanego utworu „Polonez trzeciego maja” (1791 r.)

2012
11
lis 2012
IV Koncert Niepodległości „Za Naszą i Waszą Wolność”

Mottem czwartego Koncertu Niepodległości było hasło „Za naszą i waszą wolność”. Zostało ono wypisane przez Joachima Lelewela na sztandarze z patriotycznej manifestacji w 1831 roku. Słowa „Za naszą i waszą wolność” postanowiliśmy zinterpretować w sposób niecodzienny. Opowiedzieliśmy o patriotyzmie Polaków z wyboru oraz o historii rodów, które związały się z Polską na wiele pokoleń.

2011
11
lis 2011
III Koncert Niepodległości „Listy do wnuczki”

W trzeciej edycji koncertu zastosowaliśmy formułę połączenia koncertu z monodramem „Listy do wnuczki” autorstwa Anny Mentlewicz, co stworzyło spektakl niezwykły. Hybrydowe aranżacje utworów połączyły dawne brzmienia organów kościelnych i harfy ze współczesnymi klimatami od rocka alternatywnego i acid jazzu przez akcenty instrumentalne, symfoniczne aż po etno.

2010
11
lis 2010
II Koncert Niepodległości „Gaude, Mater Polonia”

Koncert był swoistą podróżą przez dzieje Polski, ilustrowane zarówno pieśniami patriotycznymi, świetnie dobraną poezją i nagraniami archiwalnymi. Koncert rozpoczął utwór Gaude, Mater Polonia, którego oryginalną linię melodyczną i łaciński tekst wyśpiewany przez Olę Turkiewicz, pięknie zilustrował gitarowy popis Krzysztofa Kowalewskiego. Wstęp był wolny.

2009
11
lis 2009
I Koncert Niepodległości „Premierowy”

Premiera Koncertu Niepodległości miała miejsce w dniu 11.11.2009 r. w Muzeum Powstania Warszawskiego. W ciągu półtoragodzinnego spektaklu, publiczność przemierzyła dzieje Polski, które zilustrowane zostały utworami wywodzącymi się z kluczowych momentów naszej historii. Całość ozdobiona została głosami wokalistów jazzowych Oli Turkiewicz i Marka Bałaty.