Fundacja Dziedzictwa Rzeczypospolitej

O Fundacji

Powołana w 2013 roku Fundacja Dziedzictwa Rzeczypospolitej ma na celu ochronę i twórczą popularyzację szeroko pojętego dziedzictwa narodowego i spuścizny kulturowej dawnej Rzeczypospolitej, dziedzictwa krajobrazowego, etnograficznego i kulinarnego. Kluczowymi celami statutowymi są kultywowanie i upamiętnianie polskiego czynu zbrojnego, historii polskiego oręża oraz działających w konspiracji polskich organizacji niepodległościowych. Swoje działania Fundacja adresuje do odbiorców w kraju, jak i za granicą, z uwzględnieniem diaspory polskiej na świecie, jak i szeroko rozumianej publiczności zagranicznej nie posiadającej polskich korzeni.

Fundacja angażuje się w ratowanie bezcennych artefaktów związanych z najnowszą historią Polski. Między innymi, wspólnie z Fundacją Sztuka Stosowana, doprowadziła do pozyskania i zabezpieczenia bezcennych pamiątek z najnowszej historii Polski. Wśród uratowanych przedmiotów jest m.in. zachowana brama Stoczni Gdańskiej z oryginalnymi napisami ze strajków sierpnia ’80, maja ’88 i sierpnia ’88. Inną bezcenną spuścizną Sierpnia 80. są krzesła i pozyskany stół z Sali BHP, na którym podpisywane były Porozumienia Sierpniowe. Oba zabytki zostały przekazane do powstającej kolekcji Muzeum Historii Polski, z nadzieją, że znajdą swoje godne miejsce na przygotowywanej ekspozycji stałej.

Fundacja zajmuje się także rewitalizacją, dokumentowaniem, odbudową i rekonstrukcją historyczną wiejskich siedlisk oraz popularyzowanie wiedzy genealogicznej. Bierze również udział w działaniach pomocowych.

Założycielem i prezesem Fundacji jest Jacek „Wiejski” Górski, działacz opozycji demokratycznej w latach 1981-1989, współtwórca Federacji Młodzieży Walczącej, członek Grup Oporu „Solidarni” i emiter Radia „Solidarność”.

Projekty strategiczne

Priorytetami i celami strategicznymi, w dotychczasowej działalności Fundacji, są realizacje wielkoformatowych spektakli historyczno- literacko-muzycznych oraz kontynuacja rozwoju projektów cyfrowych:

Premiera Koncertu miała miejsce w 2009 roku w Muzeum Powstania Warszawskiego. Obecny dorobek Koncertu Niepodległości to 36 edycji w Polsce i za granicą, 156 kompozycji i aranżacji oraz blisko 20 odrębnych scenariuszy. Projekt tworzy międzynarodowy zespół muzyków sesyjnych, w którego skład weszło przez lata ponad 230 artystów z Polski, Kanady, Australii, Wielkiej Brytanii, Ukrainy i Armenii. Występując pod nazwą Polish Independence Concert we wrześniu 2019 roku zespół zaprezentował anglojęzyczną edycję „Poland” w Bazie NATO w Ādaži na Łotwie. Ponadto zrealizowano dwujęzyczne edycje międzynarodowe w Australii i w Kanadzie, na Litwie i na Łotwie. W 2020 roku, w związku z pandemią SARS CoV-2, projekt został przeniesiony do sieci. Cztery internetowe edycje Koncertu Niepodległości zrealizowano odpowiednio na legendarnym niszczycielu ORP Błyskawica, na Westerplatte, Muzeum Powstania Warszawskiego oraz na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Specjalistyczny, muzyczno-edukacyjny portal polskich pieśni patriotycznych, wojskowych oraz hymnów, który udostępnia multimedialne narzędzia ułatwiające artystom i amatorom samodzielne i twórcze korzystanie z zasobów polskiej pieśni historycznej. Przykładowym, współczesnym aranżacjom z repertuaru Koncertu Niepodległości, towarzyszą opisy historyczne z bogatą ikonografią, analizy literackie, nuty i teksty utworów oraz wielowariantowe podkłady muzyczne. Dla każdego z prezentowanych utworów udostępniane są dedykowane pakiety materiałów edukacyjnych. Portal dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Posiada także interface API, który ułatwia dostęp do bazy danychProjekt cieszy się niezwykłą, jak na specjalistyczny portal pieśni patriotycznych, popularnością. Serwis odwiedziło już ponad 1,3 mln użytkowników, pobierających nieodpłatne materiały edukacyjne.

Autorski koncert muzyki hybrydowej, łączonej z prozatorsko-baśniową narracją i poezją ludową. Jego inspiracją są dawne pieśni tradycyjne, gwara regionalna, życie codzienne, wiara i zwyczaje mieszkańców obszarów wiejskich dawnej Rzeczypospolitej. Wydarzenie od 2014 r. odbywa się w amfiteatrze nad jeziorem Czos w Mrągowie. Zrealizowane zostały także edycje specjalne: w Warszawie, we Lwowie oraz w Brisbane w Australii. Dorobek Projektu Arboretum to 65 autorskich, hybrydowych aranżacji utworów tradycyjnych, kompozycji współczesnych oraz 9 edycji scenariuszowych, które tłumaczone były także na język angielski i ukraiński. W 2020 roku, w miejsce odwołanego z powodu pandemii VII Projektu Arboretum, Fundacja wsparła realizację dwóch internetowych projektów stypendialnych –videobooka „Gaspard_03” oraz spektaklu online „Autochtonka”.

Festiwal prezentujący dokonania artystów współczesnych inspirujących się  kulturą tradycyjną i ludową oraz wykorzystujących różnorodność współczesnych nurtów muzycznych i instrumentalistyki. Festiwal od 2018 roku odbywa się w Amfiteatrze nad jeziorem Czos w Mrągowie.  Celem Hybryda Kultur Festiwal  jest wspieranie i prezentowanie tych niekomercyjnych artystów, którzy w swoich poszukiwaniach pójdą za głosem serca i natchnieniem czerpanym z korzeni. Festiwal prowadzi polsko-kanadyjską wokalistka i kompozytorką, Ola Turkiewicz, dyrektor Hybryda Kultur Festiwal. W 2020 roku, w miejsce odwołanej trzeciej edycji festiwalu, Fundacja wsparła realizację dwóch internetowych projektów stypendialnych –videobooka „Gaspard_03” oraz spektaklu online „Autochtonka”.

Działalność wydawnicza

Podsumowaniem dorobku koncertowego Fundacji są wydawane kolekcjonerskie albumy muzyczne:
Koncert Niepodległości „Polish Independence Koncert” (2016)
Projekt Arboretum „Mazurÿ, Warnijoki, Jadźwięgi, Prūsai” (2017)
Koncert Niepodległości „Niepokorne” (2020)
– Koncert Niepodległości „Leśni” (planowana premiera 2020)

Działalność statutowa

Działania prowadzone przez fundację mają wyłącznie charakter pro publico bono. Dlatego też realizacja wszystkich projektów fundacji tj. Koncertu Niepodległości, Projektu Arboretum, Hybrydy Kultur Festiwal oraz portalu Śpiewnik Niepodległości możliwa jest tylko i wyłącznie dzięki wsparciu udzielanemu przez przyjaciół fundacji, m.in.: przedsiębiorstwa, instytucje kultury, organizacje pozarządowe i osoby prywatne.

Sprawozdania merytoryczne i finansowe Fundacji: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.