Fundacja
Dziedzictwa
Rzeczypospolitej

Wydarzenia

  • Spektakl baletowo-muzyczny
  • PREMIERA ONLINE 26 grudnia 2021 godz. 20:00

Panegiria: „Triumph Satyrów Leśnych” to spektakl baletowo- muzyczny zrealizowany na postawie panegiryku Bartosza Paprockiego z 1582 roku. Jest to premierowa edycja nowego cyklu spektakli baletowych Fundacji Dziedzictwa Rzeczypospolitej. Zapraszamy na transmisję online spektaklu w dniu 26 grudnia 2021. Więcej

  • Muzeum Powstania Warszawskiego
  • 11 listopada 2021 godz. 20:00

XIII Koncert Niepodległości pt. „Bóg Honor Ojczyzna” w Muzeum Powstania Warszawskiego dedykowany jest polskiemu duchowieństwu. Jego narracja ukaże zasługi dla Rzeczypospolitej, jakie na przestrzeni wieków oddawali duchowni Kościoła Katolickiego oraz innych wyznań. Zapraszamy na transmisję online z koncertu w dniu 11 listopada 2021. Więcej

  • Premiera Internetowa koncertu
  • 24 października 2021 godz. 20:00

Edycja specjalna „1981” Koncertu Niepodległości zrealizowana w historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej, miejscu które na stałe wpisało się w historię Polski. Niemal równo 41 lat temu, 31 sierpnia 1980 roku, podpisane zostały tutaj porozumienia sierpniowe, które otworzyły nowy etap polskiej drogi do wolności. Więcej

  • Retransmisja koncertu online
  • 27 listopada 2021

IV Koncert Niepodległości edycja „Leśni” opowiada o historii Polski widzianej poprzez pryzmat wojen podjazdowych, zmagań konfederackich i walk partyzanckich. Jak co roku, w rocznicę sowieckiej agresji na Polskę, odbywa się na pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Zapraszamy na retransmisję online koncertu w dniu 27 listopada 2021. Więcej

  • Mazurska premiera wydarzenia
  • 1 sierpnia 2020, Gołdap

Mazurska premiera Koncertu Niepodległości zaprezentuje historię Polski widzianą poprzez pryzmat wojen podjazdowych, zmagań konfederackich i walk partyzanckich. Koncert dedykowany będzie także pamięci lokalnych Bohaterów – Żołnierzy Niezłomnych, mieszkańców wsi Rudzie koło Gołdapi, poległych w walce z Korpusem Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Więcej

Polecamy

Lotnik Włodzimierz Mazurkiewicz był postacią nietuzinkową: dziennikarzem, budowniczym kanałów i portów w Brazylii, pionierem lotnictwa francuskiego i pierwszym polskim pilotem wojskowym. Był współtwórcą lotnictwa wojskowego Chin, prawdopodobnie lotnikiem carskiej razwiedki i współzałożycielem Ligii Obrony Powietrznej Państwa.

„Gaspard_03” to barwna i wciągająca opowieść, rozgrywającą się w starożytnym Egipcie, pradawnej Jaćwieży i średniowiecznym Podlasiu, łącznie na przestrzeni 4000 lat. Wszędzie tam, dawniej i dziś, toczona jest walka z Czarną Energią, niewidzialnym złem pochłaniającym ludzkość i świat. Wszystko to złoży się na fascynującą opowieść dla wszystkich, gdzie przenikają się czasy i przestrzeń.

Autochtonka, to autorski spektakl Oli Turkiewicz prezentujący współczesne kompozycje i hybrydowe aranżacje inspirowane muzyczną spuścizną obszarów, z których wywodzą się korzenie przodków artystki. Na repertuar spektaklu składa się osiem współczesnych kompozycji i aranżacji. Każdy z utworów poprzedza opowieść o genezie jego powstania i kontekście etnograficznym.

Działania i inicjatywy

Śpiewnik Niepodległości anglojęzyczna wersja portalu

Fundacja rozpoczęła realizację projektu „Polish Independence Songbook | Śpiewnik Niepodległości. Multimedialny, historyczno-edukacyjny portal pieśni patriotycznych – anglojęzyczna wersja portalu”. Projekt finansowany jest z budżetu państwa w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych RP „Dyplomacja Publiczna 2022”.

Cztery kontynenty, osiem krajów, osiemdziesiąt tysięcy kilometrów

Zakres i intensywność działań Fundacji Dziedzictwa Rzeczypospolitej doskonale ukazuje 80 tys. km. Nasze projekty realizowaliśmy w 8 krajach, (Australia, Francja, Kanada, Litwa, Łotwa, Polska, Tadżykistan i Ukraina) na 4 kontynentach (Europa, Azja, Australia i Ameryka Północna). Rok 2020 zamknęliśmy dorobkiem 50 wydarzeń artystycznych.

Jacek "Wiejski" Górski w Stowarzyszeniu Polaków Liepaji "Wanda"

Wydawnictwa Fundacji dla Polaków na Litwie i Łotwie

Następstwem Polish Independence Concert zorganizowanym w 2019 r. dla żołnierzy 9 narodowości w Bazie NATO w Adazi, było zainicjowanie wysyłki paczek świątecznych dla Polaków na Wschodzie. Projekt zrealizowaliśmy we współpracy z dowództwem V zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego na Łotwie oraz z Fundacją Polskich Wartości.

Wydawnictwa Fundacji dla Polaków na Ukrainie

Ukraina to kolejne skupisko Polaków na dawnych Kresach RP, gdzie udało nam się dotrzeć z naszymi wydawnictwami. Po koncercie Projekt Arboretum „Mazury i Podole”, zrealizowanym w 2018 r. we Lwowie, w 2020 r. przyłączyliśmy się do „Świątecznej Paczki – akcji pomocowej dla Polaków na Wschodzie” zorganizowanej przez Fundację Collegium Interethnicum.

Ratowanie bezcennych artefaktów przełomu lat 80.

Na 40. urodziny Solidarności, prezes Fundacji Dziedzictwa Rzeczypospolitej Jacek „Wiejski” Górski wraz z Robertem Szubą członkiem dawnej Federacji Młodzieży Walczącej, przekazali dwa krzesła, z sali gdzie podpisywano porozumienia sierpnia 80. To kolejne przedmioty, które Jacek „Wiejski” Górski przekazał do Muzeum Historii Polski.

#PomagamUkrainie. Dzielimy się naszymi doświadczeniami

Fundacja Dziedzictwa Rzeczypospolitej zaangażowała się w pomoc dla Ukrainy. Poniżej dzielimy się naszymi doświadczeniami jak można i warto wspierać Ukraińców i Ukrainę. Niedawno wróciliśmy z akcji pomocowej. Zawieźliśmy na granicę m.in. środki sanitarne i czystości, a w drodze powrotnej zabraliśmy Ukraińców z punktu recepcyjnego w Dorohusku oraz Chełmie.

Projekty fundacji

Koncert Niepodległości to uznany spektakl słowno-muzyczny organizowany w Warszawie od 2009 roku w Muzeum Powstania Warszawskiego w dniu 11 listopada z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Specjalne edycje odbywają się m.in. na pl. Marszałka J. Piłsudskiego oraz Zamku Królewskim w Warszawie, na Westerplatte oraz z okazji rocznicy Bitwy Warszawskiej i Święta Wojska Polskiego. Koncert realizowany jest także za granicą: w Kanadzie i Australii, na Litwie i na Łotwie. W 2019 r. Polish Independence Concert wystąpił z anglojęzycznym programem w bazie Wielonarodowej Batalionowej Grupy Bojowej NATO w Ādaži.

Specjalistyczny, muzyczno-edukacyjny portal polskich pieśni patriotycznych, wojskowych oraz hymnów. Śpiewnik Niepodległości udostępnia multimedialne narzędzia ułatwiające samodzielne i twórcze korzystanie z zasobów polskiej pieśni historycznej. Przykładowym aranżacjom z repertuaru Koncertu Niepodległości, towarzyszą opisy historyczne z bogatą ikonografią, analizy literackie, nuty i teksty utworów, a także wielowariantowe podkłady muzyczne. Dla każdego z prezentowanych utworów bezpłatnie udostępniane są dedykowane pakiety materiałów edukacyjnych. Portal działa w technologii Progressive Web Application i jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Autorski koncert muzyki hybrydowej, łączonej z prozatorsko-baśniową narracją i poezją ludową. Jego inspiracją są dawne pieśni tradycyjne, gwara regionalna, życie codzienne, wiara i zwyczaje mieszkańców obszarów wiejskich dawnej Rzeczypospolitej. Wydarzenie od 2014 r. odbywa się w amfiteatrze nad jeziorem Czos w Mrągowie. Zrealizowane zostały także edycje specjalne: w Warszawie, we Lwowie oraz w Brisbane w Australii. Dorobek Projektu Arboretum to 65 autorskich, hybrydowych aranżacji utworów tradycyjnych, kompozycji współczesnych oraz 9 edycji scenariuszowych, które tłumaczone były także na język angielski i ukraiński.

Festiwal prezentujący dokonania artystów współczesnych inspirujących się kulturą tradycyjną i ludową oraz wykorzystujących różnorodność współczesnych nurtów muzycznych i instrumentalistyki. Festiwal od 2018 roku odbywa się w Amfiteatrze nad jeziorem Czos w Mrągowie. Celem Hybryda Kultur Festiwal jest wspieranie i prezentowanie tych niekomercyjnych artystów, którzy w swoich poszukiwaniach pójdą za głosem serca i natchnieniem czerpanym z korzeni. W dotychczasowych edycjach udział wzięli takie zespoły jak: Dikanda, Dzikie jabłka, Dziczka, kapela Maliszów, Karolina Cicha i Spółka, oraz Karolina Skrzyńska z zespołem.

Dziedzictwo fundacji

Korzenie założycieli fundacji wywodzą się z rodu Górskich h. Pobóg, podupadłego podczas zaborów. Historię rodziny wypełniają liczne białe plamy, wynikające zarówno wskutek przerwania ciągłości pokoleniowej (zamordowanie Zygmunta Górskiego w KL Auschwitz) oraz konfiskata dóbr rodzinnych przez Niemców, a później przez komunistów.

Badania genealogiczne udokumentowały 10 pokoleń rodziny, począwszy od ok. 1650 r., gdy urodził się Stefan Górski, notowany w Herbarzu Adama Bonieckiego. Podpisy członków rodziny (w tym Jana Górskiego, wnuka Stefana) widnieją m.in. na dokumentach związanych z Konfederacją Łęczycką 1769 r. W 1812 r., Roch Górski, wnuk Jana, osiedla się w Jeżowie. W 1888 r. wnuk Rocha, Józef Górski przenosi się do Radomia. W 1905 r. jednym z inicjatorów strajków szkolnych jest 8 letni Zygmunt Górski ps. Gryz, późniejszy działacz POW i Legionów. W POW działało też jego rodzeństwo, Felicja Lisicka z d.Górska (POW, tajne nauczanie), Zdzisław Górski (POW, 1P. Ułanów Krechowieckich) oraz ks. Edward Górski, prałat kapituły Sandomierskiej i twórca Muzeum Długosza w Sandomierzu.  W grudniu 1940 r. Zygmunt Górski został zakatowany przez Gestapo a następnie wysłany do KL Auschwitz i tam rozstrzelany. Aresztowaną razem z nim córkę Zofię uwięziono KL Ravensbrück. W 1944 r. Zofia dostała się do II Korpusu gen. Andersa, gdzie, współpracowała z Melchiorem Wańkowiczem przy redakcji książki „Monte Cassino”. W latach 50., jako Zofia Romanowicz zdobyła popularność jako polonijna pisarka. Razem z mężem Kazimierzem założyła w Paryżu Wydawnictwo Libella i Galerię Lambert, które nielegalnie wysyłały do Polski tysiące zakazanych książek. Dlatego też rodzina Górskich stała się celem operacji SB, zaś brata Zofii, Tadeusza Górskiego bezskutecznie próbowano zwerbować na agenta.

Potomek Stefana Górskiego h. Pobóg, Jacek „Wiejski” Górski to współzałożyciel Federacji Młodzieży Walczącej, autor jej nazwy i logotypu, członek Grup Oporu Solidarni, emiter Radia „Solidarność” i obecny Prezes Fundacji.

Dziedzictwo Fundacji Dziedzictwa RP

Bądź na bieżąco!

Newsletter fundacji

Chcesz otrzymywać informacje o darmowych wejściówkach na koncerty, a także o nowych wydarzeniach?

Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter*.

*Podanie adresu e-mail oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez administratora tj. Fundację Dziedzictwa Rzeczypospolitej, z siedzibą w Mieruniszkach 26, 16-424 Filipów.  Więcej: Informacja dotycząca ochrony danych osobowych.