Ośrodek Kultury Fundacji Dziedzictwa Rzeczypospolitej

Budowa ośrodka kultury Fundacji Dziedzictwa Rzeczypospolitej

Budowa Ośrodka Kultury
Fundacji Dziedzictwa Rzeczypospolitej

Stworzenie ośrodka kultury jest jednym z najważniejszych celów statutowych i strategicznych Fundacji Dziedzictwa Rzeczypospolitej. Inwestycja polega na rewitalizacji i modernizacji XIX wiecznego mazurskiego folwarku umiejscowionego na terenie historycznej wsi Mieruniszki, na pograniczu Mazur Garbatych i Podlasia.

Projekt architektoniczny Ośrodka Kultury
Fundacji Dziedzictwa Rzeczypospolitej

Jednym z najważniejszych celów statutowych Fundacji Dziedzictwa Rzeczypospolitej jest budowa Ośrodka Kultury w siedzibie Fundacji Dziedzictwa Rzeczypospolitej w Mieruniszkach – mieszczącej się starym mazurskim folwarku na pograniczu Mazur Garbatych i Podlasia.

Odtworzenie zniszczonej instalacji elektrycznej
w siedzibie Fundacji

W 2019 roku w związku z pożarem kilkudziesięcioletniej instalacji elektrycznej siedziba Fundacji Dziedzictwa Rzeczypospolitej została pozbawiona elektryczności. Stan instalacji pochodzącej z połowy XX wieku, groził pożarem lub porażeniem i nie pozwalał już na dalsze naprawy.

Budowa ujecia wody w Mieruniszkach 2019

Projekt „Woda źródłem przemian” w Tadżykistanie i w Mieruniszkach

W związku z postępującą w Polsce suszą, w 2016 r. zaczęła wysychać nasza XIX w., kamienna studnia. W 2018 r. pożegnaliśmy się z wodą na stałe i aby funkcjonować przez ponad rok musieliśmy wodę dowozić sami. Nasza wieś Mieruniszki oddalona jest od gminnych mediów i nie było możliwe podłączenie się do wodociągu.