IV edycja Hybryda Kultur Festiwal

W programie tegorocznej, czwartej edycji wydarzenia wystąpią: Ola Turkiewicz, Anna Suda (An On Bast) oraz Paterycja Betley ze słowno-muzyczną opowieścią inspirowaną zachowanymi w pieśni i przekazie ludowym reliktami dawnych legend, zwyczajów, zielarstwa i medycyny ludowej pt.: „Szeptucha” oraz zespół Sutari.