Koncert Niepodległości „Za Naszą i Waszą Wolność” na Litwie

Dedykowana Polakom mieszkającym poza granicami kraju oraz Polonii edycja Koncertu Niepodległości opowiadająca dzieje Polaków walczących o wolność innych narodów ze szczególnym uwzględnieniem wspólnoty Polaków i Litwinów od czasów Unii w Krewie aż po braterstwo broni podczas Powstania Listopadowego i Styczniowego. Koncert odbędzie się 16 listopada w Wilnie.