Koncert Niepodległości „Za Naszą i Waszą Wolność” w Rydze

Edycja dedykowana Polakom mieszkającym poza granicami kraju oraz Polonii. Koncert zaprezentował dzieje Polaków walczących o wolność innych narodów ze szczególnym uwzględnieniem wspólnoty narodów Polski i Łotwy od czasu przyłączenia Inflant do Polski aż po rolę Polski w odzyskiwaniu przez Łotwę niepodległości po 1989 r. 21 września 2019. Wielka Gildia, Ryga, Łotwa