Odtworzenie zniszczonej instalacji elektrycznej w siedzibie Fundacji

Siedziba Fundacji Dziedzictwa Rzeczypospolitej mieści się w starym, XIX-wiecznym siedlisku mazurskim, które widnieje już na mapach z 1888 roku. W wyniku prowadzonych od 2007 roku prac, ten piękny stary mazurski dom sukcesywnie odzyskuje swój dawny blask, pełniąc rolę siedziby Fundacji.

W 2019 roku w związku z pożarem kilkudziesięcioletniej instalacji elektrycznej siedziba Fundacji Dziedzictwa Rzeczypospolitej została pozbawiona elektryczności. Stan instalacji pochodzącej z połowy XX wieku, groził pożarem lub porażeniem i nie pozwalał już na dalsze naprawy.

Przywrócenie energii elektrycznej w siedzibie Fundacji stało się warunkiem koniecznym dla jej dalszego funkcjonowania i tak bardzo utrudnionego z powodu Pandemii Covid-19.
W 2020 roku problem został rozwiązany dzięki dotacji Narodowego Instytutu Wolności, w ramach ramach programu PROO-5, dzięki której dokonano modernizacji przyłącza elektrycznego, zamontowano nowoczesną rozdzielnie i wymieniono kluczową część instalacji elektrycznej.

Dzięki inwestycji możliwe było kontynuowanie działalności statutowej w siedzibie Fundacji, w tym działalności kulturalnej.

Dofinansowanie

proo-5-1
Zadanie Odtworzenie zniszczonej instalacji elektrycznej w siedzibie Fundacji Dziedzictwa Rzeczypospolitej  dofinansowano ze środków otrzymanych od Narodowego Instytutu Wolności oraz Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO5.