Projekt architektoniczno-budowlany Ośrodka Kultury Fundacji Dziedzictwa Rzeczypospolitej

Jednym z najważniejszych celów statutowych Fundacji Dziedzictwa Rzeczypospolitej jest budowa Ośrodka Kultury w siedzibie Fundacji Dziedzictwa Rzeczypospolitej w Mieruniszkach – mieszczącej się starym mazurskim folwarku na pograniczu Mazur Garbatych i Podlasia.

Projekt zakłada przebudowę, rozbudowę, modernizację budynków folwarcznych: obory i stajni wykonanych z ciosów kamiennych. Stworzą one bazę regionalnego ośrodka kultury, pełniącego funkcją kulturotwórczą. Znajdą się w nim sala całosezonowa koncertowa, sale konferencyjne, warsztatowe, kinowe, wystawiennicze, serwerownia, pracownia kreacji produktów tradycyjnych i regionalnych oraz podstawowa baza logistyczna. Projekt umożliwi rozwój instytucjonalny i kompetencyjny, ewaluację działań Fundacji w sferze kultury i dziedzictwa oraz międzynarodową wymianę kulturalną. Obecnie rozwój ten utrudnia brak własnej siedziby, niezbędnej dla realizacji celów statutowych

W 2021 roku wykonano pierwszy formalny krok do budowy ośrodka, jakim jest przygotowanie projektów architektoniczno-budowlanych i dokumentacji technicznej niezbędnej do budowy ośrodka Kultury w Mieruniszkach.

Zadanie Przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do budowy ośrodka kultury Fundacji Dziedzictwa Rzeczypospolitej.”  dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  w ramach Programu INFRASTRUKTURA KULTURY 2021.

Wizualizacje

Dofinansowanie

Projekt dofinansowano ze środków Budżetu Państwa.
MKiDN_kolor
Zadanie „Przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do budowy ośrodka kultury Fundacji Dziedzictwa Rzeczypospolitej” dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu INFRASTRUKTURA KULTURY 2021.

Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego

truchan logo
plakat_budzet_panstwa_MIERUNISZKI