Polish Independence Songbook

Śpiewnik Niepodległości to edukacyjny, multimedialny portal prezentujący historię, literaturę i polskie tradycje narodowe poprzez pryzmat muzycznej twórczości patriotycznej, która stanowi jeden z cenniejszych dorobków naszej kultury i jest szczególnym dziedzictwem niespotykanym na taką skalą w innych narodach i społeczeństwach. Portal odwiedziło już ponad 1,3 mln użytkowników z Polski i ze świata, którzy wykonali łącznie 3 mln odsłon.

Dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z budżetu państwa w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych RP „Dyplomacja Publiczna 2022” Fundacja rozpoczęła realizację projektu anglojęzycznej wersji portalu pod nazwą „Polish Independence Songbook | Śpiewnik Niepodległości. Multimedialny, historyczno-edukacyjny portal pieśni patriotycznych – anglojęzyczna wersja portalu.”

Anglojęzyczni użytkownicy portalu będą mogli: poznawać kontekst historyczny i opracowania literackie, przeglądać multimedialne galerie, korzystać z przekładów literackich, nut i akordów, podkładów muzycznych oraz nagrań, które poprzez swoje unikalne hybrydowe aranżacje będą stanowiły inspirację dla użytkowników do studiowania i poznawania polskiej twórczości.

Wybrane do publikacji utwory otrzymają oznaczenia informujące o dostępności materiałów w języku angielskim, a serwis z poziomu nawigacji głównej będzie pozwalał użytkownikom przejść na wersję anglojęzyczną portalu.

Zapraszamy do odwiedzenia portalu   Śpiewnik Niepodległości

Projekt finansowany z budżetu państwa w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych RP „Dyplomacja Publiczna 2022”.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Nazwa projektu: „Polish Independence Songbook | Śpiewnik Niepodległości. Multimedialny, historyczno-edukacyjny portal pieśni patriotycznych – anglojęzyczna wersja portalu”

Wysokość dofinansowania: 75150 zł