Śpiewnik Niepodległości anglojęzyczna wersja portalu

Dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z budżetu państwa w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych RP „Dyplomacja Publiczna 2022” Fundacja w grudniu 2022 uruchomiła anglojęzyczną wersję portalu pod nazwą „Polish Independence Songbook”.

Użytkownicy portalu www.polishindependencesongbook.com mogą poznawać kontekst historyczny i literacki utworu, przeglądać multimedialne galerie, korzystać z przekładów słów pieśni, nut i akordów, podkładów muzycznych oraz nagrań, które poprzez swoje unikalne hybrydowe aranżacje stanowią inspirację dla użytkowników do studiowania i poznawania polskiej twórczości.

Przy każdym z utworów znajdują się materiały do pobrania za darmo w języku angielskim, odesłania do wszystkich zasobów dostępnych dla danego utworu oraz rekomendacje i polecenia dotyczące innych pieśni oraz treści znajdujących się w bazie serwisu.

Nawigowanie pomiędzy wersjami językowymi portalu wspiera dedykowana danej wersji językowej nawigacja i stopka oraz specjalne oznaczenia znajdujące się na podstronach portalu, które informują użytkowników o dostępności danej treści w wersji językowej.

Portal w obu wersjach językowych jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie z międzynarodowym standardem WCAG oraz działa w technologii aplikacji progresywnej tzw. Progressive Web Application (PWA). Rozwiązanie to łączy najlepsze cechy przeglądarek internetowych i natywnych aplikacji mobilnych. W miarę jak użytkownik ogląda kolejne podstrony, przeglądane przez niego treści buforowane są na jego urządzeniu. Dzięki takiej mechanice wcześniej odwiedzone zasoby stają się dostępne dla użytkownika nawet w przypadku braku dostępu do Internetu.

W ramach dalszego rozwoju Polish Independence Songbook planowane jest wykonanie tłumaczeń i przekładów oraz przygotowanie materiałów historyczno-muzycznych dla wszystkich utworów znajdujących się w bazie polskiej wersji serwisu. Fundacja chciałaby także przygotować dla obcojęzycznych użytkowników portalu funkcje playlist i kreatora śpiewnika oraz pełnotekstową wyszukiwarkę, które będą obsługiwały język angielski.

Zapraszamy do odwiedzenia portalu   Śpiewnik Niepodległości | Polish Independence Songbook

Projekt finansowany z budżetu państwa w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych RP „Dyplomacja Publiczna 2022”.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Nazwa projektu: „Polish Independence Songbook | Śpiewnik Niepodległości. Multimedialny, historyczno-edukacyjny portal pieśni patriotycznych – anglojęzyczna wersja portalu”

Wysokość dofinansowania: 75150 zł