Śpiewnik Niepodległości dla Polonii w Brazylii

Dzięki dofinansowaniu otrzymanemu ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2023” Fundacja w rozpoczęła realizację projektu „Specjalna odsłona portalu polskiej pieśni patriotycznej Śpiewnik Niepodległości dla Polonii w Brazylii”, dzięki któremu powstanie portugalskojęzyczna instancja portalu pod nazwą Canções da Independência da Polônia.

Użytkownicy portalu Canções da Independência da Polônia | Śpiewnik Niepodległości będą mogli poznawać kontekst historyczny i literacki wybranych utworów, przeglądać multimedialne galerie, korzystać z przekładów słów pieśni, nut i akordów, podkładów muzycznych oraz nagrań, które poprzez swoje unikalne hybrydowe aranżacje stanowią inspirację dla użytkowników do studiowania i poznawania polskiej twórczości.

Przy każdym z utworów znajdą się materiały do pobrania za darmo w języku portugalskim, odesłania do wszystkich zasobów dostępnych dla danego utworu oraz rekomendacje i polecenia dotyczące innych pieśni oraz treści znajdujących się w bazie serwisu.

Nawigowanie pomiędzy wersjami językowymi portalu będzie wspierała dedykowana danej wersji językowej nawigacja i stopka oraz specjalne oznaczenia znajdujące się na podstronach portalu, które informują użytkowników o dostępności danej treści w wersji językowej.

Projekt finansowany jest ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2023”.

Kancelaria_Prezesa_Rady_Ministrów_logotyp

Nazwa projektu: „Specjalna odsłona portalu polskiej pieśni patriotycznej Śpiewnik Niepodległości dla Polonii w Brazylii”.

Wysokość dofinansowania: 55000 zł