XI Koncert Niepodległości „Leśni”, Muzeum Powstania Warszawskiego

Koncert ukazał historię Polski widzianą poprzez pryzmat wojen podjazdowych, zmagań konfederackich i walk partyzanckich. Opowiedzieliśmy o walkach „szarpanych” toczonych przez wojów Krzywoustego z najeźdźcami z Czech i Niemiec w 1109, Potopie Szwedzkim, konfederacjach, kolejnych Powstaniach Narodowych aż do czasów 1944-1956. 11 listopada 2019, Warszawa