XIV Koncert Niepodległości „Contra Targovicam”

Inspiracją koncertu jest 230 rocznica polsko-rosyjskiej wojny w obronie Konstytucji 3-maja. Jej wybuch nastąpił w 1792 roku w następstwie Konfederacji Targowickiej, będącej po dziś dzień symbolem zdrady narodowej. Narracja ukaże zapomnianych bohaterów stawiających opór zdradzie na przestrzeni wieków aż po czasy PRL-u.