Prośba o wsparcie w odtworzeniu schodów w ramach ciągu komunikacyjnego w budynku Fundacji

Siedziba Fundacji Dziedzictwa Rzeczypospolitej mieści się w starym, XIX-wiecznym siedlisku mazurskim, które widnieje już na mapach z 1888 roku. W wyniku prowadzonych od 2007 roku prac, ten piękny stary mazurski dom sukcesywnie odzyskuje swój dawny blask, pełniąc rolę siedziby Fundacji. W ciągu 17 lat udało się wyremontować ciągi komunikacyjne, naprawić i ocieplić dach, wymienić stolarkę okienną i drzwiową, zmodernizować węzeł sanitarny, wykonać instalację elektryczną, grzewczą i wod.-kan., a także zmienić charakter funkcjonalny pomieszczeń na potrzeby prowadzonych projektów. Co cieszy nas najbardziej, to to, że udało się zrekonstruować XIX wieczne elewacje budynku.

Niestety wiosną 2024 roku podczas użytkowania zarwały się stare, ponad 100 letnie schody. Stan zniszczonych stopni i elementów konstrukcji, nie daje szansy na naprawę, a ich dalsze użytkowanie stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa. Wydarzenie nastąpiło w trakcie sezonu artystycznego i zbiegu wielu projektów fundacji. Zniszczenie schodów praktycznie uniemożliwia bezpieczny dostęp do studia muzycznego oraz miejsc noclegowych uczestników naszych projektów.

W tej sytuacji konieczna stała się wymiana całej konstrukcji schodów. Ich stan bowiem oraz kondycja starego drewna nie pozwalają już na ich dalsze naprawy. Inwestycja jest niezbędna dla kontynuowania działalności statutowej w siedzibie Fundacji, w tym działalności kulturalnej i warsztatów.

W związku z powyższym prosimy o wsparcie w rozwiązaniu powyższego problemu, w tym pomoc w dotarciu do zakładów stolarskich / fachowców potrafiących wykonać schody jednobiegowe drewniane o konstrukcji tradycyjnej (wangi ze stopniami na wpust, podstopnie, poręcze na tralkach mocowane do wang), typowej dla budownictwa XIX wiecznego.

Kontakt: 601-130-016, e-mail: [email protected]