4 kontynenty, 8 krajów, 80 tysięcy kilometrów

Zakres i intensywność działań Fundacji Dziedzictwa Rzeczypospolitej doskonale ukazuje 80 tysięcy kilometrów, a więc równowartość podwójnego obwodu kuli ziemskiej,  które musieliśmy pokonać by przeprowadzić działania. Nasze projekty realizowaliśmy w 8 krajach, (Australia, Francja, Kanada, Litwa, Łotwa, Polska, Tadżykistan i Ukraina) na 4 kontynentach (Europa, Azja, Australia i Ameryka Północna). Rok 2020 zamknęliśmy łącznym dorobkiem 50 wydarzeń artystycznych, w tym: 35 zrealizowanych edycji Koncertu Niepodległości, 9 edycji Projektu Arboretum, 2 odsłon Hybryda Kultur Festiwal, 2 autorskich projektów on-line, jak również kontynuacją rozwoju bazy utworów i materiałów edukacyjnych oraz nowych funkcjonalności portalu Śpiewnik Niepodległości, który odwiedziło już 630 tysięcy użytkowników.

Zespół Koncertu Niepodległości w bazie NATO w Ādaži, Łotwa

Rok 2020, który zapisze się w historii ludzkości globalnym lockdown-em, odcisnął swoje piętno także na naszej działalności. Adekwatnie do sytuacji przenieśliśmy nasze wydarzenia do sieci. Cztery internetowe edycje Koncertu Niepodległości zrealizowaliśmy odpowiednio na legendarnym niszczycielu ORP Błyskawica, na Westerplatte, Muzeum Powstania Warszawskiego oraz na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. W miejsce odwołanych z powodu pandemii VII Projektu Arboretum i III Festiwalu Hybryda Kultur wsparliśmy realizację dwóch internetowych projektów stypendialnych –videobooka „Gaspard_03” oraz koncertu „Autochtonka”. Wszystkie powyższe projekty dostępne są w Internecie i są bezpłatne dla publiczności bez ograniczeń czasowych czy terytorialnych.

Pomimo pandemii SARS CoV-2 kontynuowaliśmy akcję świątecznej wysyłki naszych wydawnictw dla Polaków na dawnych kresach Rzeczypospolitej, tj. na Litwie, Łotwie i na Ukrainie, a także dla żołnierzy Polskiego Kontyngentu Wojskowego na Łotwie.

Misja pomocowa „Woda źródłem przemian”, Tadżykistan

Fundacja jest wydawcą internetowego portalu Śpiewnik Niepodległości (od 2017) oraz czterech albumów muzycznych:
1. Koncert Niepodległości „Polish Independence Concert” (2016)
2. Projekt Arboretum „Mazurÿ, Warnijoki, Jadźwięgi, Prūsai” (2017)
3.Koncert Niepodległości „Niepokorne” (2020)
4. Koncert Niepodległości „Leśni” (premiera I kwartał 2021)

W 2018 roku Fundacja wzięła udział w Video Dance Festival of Burgundy w Cerisy la Salle we Francji, na którym zaprezentowała godzinną suitę elektroakustyczną „Orphée” autorstwa Oli Turkiewicz do baletu w wykonaniu tancerzy z Australii. Utwór inspirowany był XVII wiecznym „Ballet Royal de la Nuit” skomponowanym na cześć koronacji króla Francji Ludwika XIV.

Listę projektów Fundacji Dziedzictwa Rzeczypospolitej dopełnia uczestnictwo w misji pomocowej Towarzystwa Demokratycznego Wschód „Woda źródłem przemian”, która miała miejsce w Tadżykistanie w 2014 roku.

Brama Stoczni Gdańskiej z napisami strajkowymi z lat 1980, 1981 i 1988.
Brama Stoczni Gdańskiej z napisami strajkowymi z lat 1980, 1981 i 1988.

Zarówno Fundator, jak i Fundacja angażują się w ratowanie bezcennych artefaktów związanych z najnowszą historią Polski. Wspólnie z Fundacją Sztuki Stosowanej i jej prezesem Robertem Szubą, Fundacja Dziedzictwa Rzeczypospolitej przyczyniła się do uratowania reliktów Sierpnia ‘80 tj. bramy Stoczni Gdańskiej zachowanej wraz ze strajkowymi napisami z lat 1980, 1981 i 1988 oraz krzeseł i stołu z Sali BHP Stoczni Gdańskiej, na którym podpisywane były porozumienia Sierpnia 1980.  Wszystkie te zabytki najnowszej historii Polski zostały przekazane do zbiorów Muzeum Historii Polski, gdzie zostaną udostępnione na ekspozycji stałej.

Kolejnym celem działania Fundacji jest ratowanie od zniszczenia, rewitalizacja i rekonstrukcja zabudowań dawnych siedlisk wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Mazur Garbatych i Podlasia, gdzie znajduje się jej siedziba. Obecnie działania polegają m.in. na dokumentowaniu ocalałych reliktów dawnej architektury wiejskiej.

Wydarzenia organizowane przez Fundację są bezpłatne dla uczestników. Dotychczasowa realizacja projektów Fundacji, tj. Koncertu Niepodległości, Projektu Arboretum, Hybrydy Kultur Festiwalu oraz portalu Śpiewnik Niepodległości, możliwa była dzięki dotacjom Senatu RP, ministerstw oraz instytucji kultury i kombatanckich. Działania Fundacji wspierają także przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe i osoby prywatne. Bezcenna jest także pomoc setek wolontariuszy wspierających realizację naszych koncertów. Za to wszystko serdecznie dziękujemy naszym patronom, donatorom, sponsorom i przyjaciołom!