Śpiewnik Niepodległości 2 etap rozwoju

W ramach drugiego etapu rozwoju projektu wykonana została, dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych wersja portalu, zgodnie ze standardem WCAG 2.0 na poziomie zgodności AA. Druga faza objęła także wykorzystanie interfejsu API. Na stronie umieszczona została otwarta dokumentacja API Śpiewnika Niepodległości wyjaśniająca sposób dostępu do danych w portalu.