„Śpiewnik Niepodległości”- nowy projekt fundacji

Śpiewnik Niepodległości to specjalistyczny, edukacyjno-muzyczny portal polskich pieśni patriotycznych, który ukazuje kontekst historyczny i literacki utworów, udostępnia innowacyjny pakiet narzędzi multimedialnych, które pozwalają artystom – zarówno profesjonalnym, jak i amatorom, na samodzielne i twórcze korzystanie zasobów.
Wszystkie materiały można pobierać za darmo.