XIII Koncert Niepodległości „Bóg Honor Ojczyzna”

Koncert dedykowany jest polskiemu duchowieństwu. Inspiracją tytułu „Bóg Honor Ojczyzna” jest dewiza wprowadzona na sztandary wojska Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie dekretem Prezydenta Władysława Raczkiewicza w 1943, a od 1993 ponownie zawarta na sztandarach Wojska Polskiego. Narracja koncertu osadzona jest w ponad 1050-letniej historii Polski.