IV Koncert Niepodległości na pl. Marszałka J. Piłsudskiego

Koncert ukazał historię Polski widzianą poprzez pryzmat wojen podjazdowych, zmagań konfederackich i walk partyzanckich. Narracja rozpoczęła się opisem walk „szarpanych” toczonych przez wojów Krzywoustego w 1109, a zakończyła opowieścią o latach 80. i losach ostatniego partyzanta RP, Lecha Zondka. Retransmisja online koncertu odbędzie się 27 listopada 2021.