VI Koncert Niepodległości „Westerplatte”

Koncert został zrealizowany w historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej, miejscu które na stałe wpisało się w historię Polski. Niemal równo 41 lat temu, 31 sierpnia 1980 roku, podpisane zostały tutaj porozumienia sierpniowe, które otworzyły nowy etap polskiej drogi do wolności. Retransmisja internetowa wydarzenia dobyła się 24 października 2021.